Friday, February 24, 2012Objektif :

-Memahami tentang pendidikan seksual mengikut perspektif Islam;

-Mengetahui cara-cara menangani pergaulan dan fenomena perlakuan tidak sihat;

-Memahami dan mempraktikkan sikap asertif dalam situasi tertentu serta;

-Melindungi diri dari terjebak dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam


yeeply : daftar pantas !

No comments:

Post a Comment